BRIXMETRE
 

 

Alman Gıda Profesörü Adolf Brix tarafından özellikle meyvelerin olgunluğunun tayini, hasad zamanının belirlenmesi ve meyvelerin kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş optik bir alettir.
Meyvenin suyu içinde çözünmüş halde bulunan ( sakroz, fruktoz vd.) meyve şekerinin ağırlıkça % oranının ölçülmesidir. Ölçülen % Brix değeri, aynı zamanda SSC ( Soluable solid concentrate)
veya çözünmüş katı madde miktarı olarak da adlandırılır.

Aletin kullanımı :

 1. Alet, ışık merkezine doğru tutulur ve dürbün gözünden bakılır. 0-32 değerlerinin bulunduğu     kadran tamamen mavi renkte gözükür.
 2. Üçgen prizmanın üstündeki ışık plakası kaldırılır. 2-3 damla saf su prizma yüzeyine damlatılır. Plaka kapatılır. Dürbün gözünden ışık merkezine doğru tutularak bakılır. Kadran üzerinde “0” altı beyaz, üstü mavi olarak ölçüme hazırlanır.
 3. Prizma üzerindeki plaka kaldırılır. Prizma üzerine kalitesi ölçülecek meyvenin suyundan 2-3 damla damlatılır. Plaka, prizma üzerine tekrar kapatılır. Dürbün gözünden bakılır.
  Kadranda değer okunur. Okunan değer, Brix derecesi veya % şeker oranıdır.
 4. Prizma ve plaka su ile yıkanır, kurulama beziyle kurulanır. Alet yeniden kullanıma hazırdır.
 5. Her kullanımdan önce aynı işlemler tekrarlanır.
 6. Kadran üzerinde değerin net olarak okunması için dürbün gözü ile tutma gövdesi döndürülerek mercek odak ayarı yapılabilir.
 7. Alet ile 5-6 değişik ölçüm yapıldıktan sonra saf su damlatma işleminden sonra kadran üzerinde “0” tam artı kıl üzerinde değilse plaka piminin arkasındaki siyah plastik kapak altında bulunan vida, küçük tornavida ile ayar edilmelidir.
 8. Ölçülen Brix derecesi, uluslararası kabul gören meyve kalite tablosuna bakılarak değerlendirilir. AB Gıda Yönetmeliği yaş meyve ve sebzelerde Brix değerlerinin ambalajı üzerinde belirtilmesini istemektedir.
 9. Meyve kalite tablosunda Brix dereceleri zayıf/orta/iyi olarak kategorilenmiştir. İyi kategorisi üzerinde değere sahip meyvelerin hastalıksız, besin elementleri noksanlığı ve ilaç kalıntısı olmadığının göstergesi olduğu kabul edilmektedir.