SCAVENGER
 

Organik Asitler Kompleksi


Damla Sulama Hat Temizleyicisi
Yüksek oksidasyon potansiyeline sahip ve çok hızlı reaksiyon gösteren özellikli bir dezenfektan ve temizleyici bir materyaldir.

 • Damla sulama sisteminde (damlama memeleri ve hatlarda) kireç, karbonat, sülfat tıkanıklıklarını çözerek, yosun blokajlarını parçalayarak açmak ve temiz tutmak,
 • Sulama suyunun pH seviyesini düşürmek,
 • Gölet, havuz ve tanklarda yosun, virüs, bakteri ve mantar oluşmasını önlemek,

amacıyla tasarlanmış, suda çözünmüş organik madde esaslı yeni nesil bir üründür. Aynı zamanda simültane olarak toprak yapısını ve tuzluluğu iyileştirir, toprağı dezenfekte eder.

Garanti edilen aktif madde içeriği :
Organik Asitler Kompleksi  …………..  % 15
Toplam Organik Madde ……………..   % 37
pH …………………………………….   1- 1,5

FAYDALARI :

 • Damla sulama hatlarında oluşan tıkanıklar ve çökeltileri parçalayarak açar ve temiz tutar. Sistemin debisini düzenleyerek su akışını sağlar.
 • Tıkanıklığa sebep olan kireç, karbonat ve sülfatlı bileşikleri parçalayıp iyonlarına ayırarak toprağa salar.
 • Sulama suyunun pH değerini düşürür. Dolayısıyla toprak pH sını da düşürerek bitkilerin besin elementi alımını artırır.
 • Toprağa aktif oksijen ve karbon dioksit takviyesi yaparak faydalı mikro-organizma populasyonunu artırır.
 • Gölet, havuz, depo ve tanklarda yosun, mantar, virus ve bakteri oluşmasını önler.
 • Sulama sistemi müştemilatını ve diğer tarım ekipmanlarını dezenfekte eder.
 • Kimyasal kalıntı bırakmaz, tuzluluk yapmaz. Toksik etkisi yoktur. Bütün bitkiler için güvenli olup organik sertifikalıdır. Yakından kokulanmadıkça rahatsızklık vermez.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLAR :

 • Tarımsal sulamada :

Genel dozaj :     1 lt/ da
Bahçe bitkileri :  1,5 lt/ da
Meyveler  :         3 lt/da
Çilek  :       1 cc/ kök,  iki haftada bir, 0,5 cc/kök haftada bir
Muz ve tropik meyveler:  10 lt/da

 

 • Hatlarda mevcut tıkanıklığı açma ve temiz tutma :

Su depo veya tankında 1000 lt suya 1 lt Scavenger katılarak % 0,1 lik doz hazırlanır.
Hazırlanan doz, 4 saat süreyle sisteme verilir. Daha sonra sistem kapatılarak 24 saat bekletilir. Hatdaki tıkanıklıkların açılmasında temas süresi önemlidir. Sistem açılınca parçacıklar su ile toprağa geçer. Aynı işlem bir gün ara ile tekrarlanarak hatların tamamen açılması sağlanır. Hatların sürekli temiz tutulmasında 1000 lt suya 0,5 lt doz uygulanır.

 • Enjektörlü sulama sisteminde uygulama :

Temizleme – Tıkanıklık açma için 400 lt/dk debili sulama sisteminde 3 lt/saat dozda enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon işlemi 4 saat/hafta süre yapılmalıdır. Tıkanıklıkların açılmasından sonra hatların temiz tutulması için 1 lt/saat doz uygulanır