Modern tarım işletmeciliğinde, bitkilerin dikimden hasada sağlıklı gelişimi ve büyümesi, yüksek verim ve kalite de ürün elde edilmesine yönelik bilimsel-teknolojik  AR-GE  çalışmaları ve uygulamaları, yeni ve çok fonksiyonlu stratejik ürünlerle tanışmamızı sağlamıştır.


Küresel ıs ınmaya bağlı iklim değişikliklerinin bitkilerin sağlıklı gelişimi ve büyümesi, ürün verim ve kalitesini ciddi boyutlarda etkileyeceği öngörülmektedir. Güneşin zararlı UV ve IR ışınlarının şiddeti sonucu güneş yanıklığı hasarları ve sıcaklık stresi bozuklukları, yüksek gece-gündüz sıcaklık farkı şokları, sıcak ve soğuk rüzgar hasarları, çiğ ve ilkbahar geç don hasarlarını önleyici ve azaltıcı, zararlı haşerelerin bitki yaprak, sürgün ve meyveleri üzerinde konaklama, gezinme, tutunma, yumurta bırakma, yapışkan madde salgılama, emgi yapma ve beslenme faaliyetlerini engelleyerek saldırı ve tahribatlarını önleyici, bakteriyel ve fungal hastalıkların oluşması ve yayılmasını, viral hastalıkların bulaşmasını önleyici özellikte çok fonksiyonlu, kimyasal olmayan ve toksik madde içermeyen stratejik ürünlerin önemi artacak ve kullanımları yaygınlaşacaktır.